info@themuslim360.com +92 51 4862317

Sialkot Prayer Times

Date SAHAR/Imsak Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
01 July (24 ذوالحجة) 03:07 AM (PKT) 03:17 AM (PKT) 12:06 PM (PKT) 05:03 PM (PKT) 07:13 PM (PKT) 08:54 PM (PKT)
02 July (25 ذوالحجة) 03:08 AM (PKT) 03:18 AM (PKT) 12:06 PM (PKT) 05:04 PM (PKT) 07:13 PM (PKT) 08:54 PM (PKT)
03 July (26 ذوالحجة) 03:09 AM (PKT) 03:19 AM (PKT) 12:06 PM (PKT) 05:04 PM (PKT) 07:13 PM (PKT) 08:53 PM (PKT)
04 July (27 ذوالحجة) 03:09 AM (PKT) 03:19 AM (PKT) 12:06 PM (PKT) 05:04 PM (PKT) 07:13 PM (PKT) 08:53 PM (PKT)
05 July (28 ذوالحجة) 03:10 AM (PKT) 03:20 AM (PKT) 12:06 PM (PKT) 05:04 PM (PKT) 07:13 PM (PKT) 08:53 PM (PKT)
06 July (29 ذوالحجة) 03:10 AM (PKT) 03:20 AM (PKT) 12:07 PM (PKT) 05:04 PM (PKT) 07:13 PM (PKT) 08:53 PM (PKT)
07 July (30 ذوالحجة) 03:11 AM (PKT) 03:21 AM (PKT) 12:07 PM (PKT) 05:04 PM (PKT) 07:12 PM (PKT) 08:52 PM (PKT)
08 July (01 مُحَرَّم) 03:12 AM (PKT) 03:22 AM (PKT) 12:07 PM (PKT) 05:04 PM (PKT) 07:12 PM (PKT) 08:52 PM (PKT)
09 July (02 مُحَرَّم) 03:13 AM (PKT) 03:23 AM (PKT) 12:07 PM (PKT) 05:04 PM (PKT) 07:12 PM (PKT) 08:51 PM (PKT)
10 July (03 مُحَرَّم) 03:13 AM (PKT) 03:23 AM (PKT) 12:07 PM (PKT) 05:04 PM (PKT) 07:12 PM (PKT) 08:51 PM (PKT)
11 July (04 مُحَرَّم) 03:14 AM (PKT) 03:24 AM (PKT) 12:07 PM (PKT) 05:04 PM (PKT) 07:11 PM (PKT) 08:50 PM (PKT)
12 July (05 مُحَرَّم) 03:15 AM (PKT) 03:25 AM (PKT) 12:08 PM (PKT) 05:04 PM (PKT) 07:11 PM (PKT) 08:50 PM (PKT)
13 July (06 مُحَرَّم) 03:16 AM (PKT) 03:26 AM (PKT) 12:08 PM (PKT) 05:04 PM (PKT) 07:11 PM (PKT) 08:49 PM (PKT)
14 July (07 مُحَرَّم) 03:16 AM (PKT) 03:26 AM (PKT) 12:08 PM (PKT) 05:04 PM (PKT) 07:10 PM (PKT) 08:49 PM (PKT)
15 July (08 مُحَرَّم) 03:17 AM (PKT) 03:27 AM (PKT) 12:08 PM (PKT) 05:03 PM (PKT) 07:10 PM (PKT) 08:48 PM (PKT)
16 July (09 مُحَرَّم) 03:18 AM (PKT) 03:28 AM (PKT) 12:08 PM (PKT) 05:03 PM (PKT) 07:10 PM (PKT) 08:47 PM (PKT)
17 July (10 مُحَرَّم) 03:19 AM (PKT) 03:29 AM (PKT) 12:08 PM (PKT) 05:03 PM (PKT) 07:09 PM (PKT) 08:47 PM (PKT)
18 July (11 مُحَرَّم) 03:20 AM (PKT) 03:30 AM (PKT) 12:08 PM (PKT) 05:03 PM (PKT) 07:09 PM (PKT) 08:46 PM (PKT)
19 July (12 مُحَرَّم) 03:21 AM (PKT) 03:31 AM (PKT) 12:08 PM (PKT) 05:03 PM (PKT) 07:08 PM (PKT) 08:45 PM (PKT)
20 July (13 مُحَرَّم) 03:22 AM (PKT) 03:32 AM (PKT) 12:08 PM (PKT) 05:03 PM (PKT) 07:08 PM (PKT) 08:44 PM (PKT)
21 July (14 مُحَرَّم) 03:23 AM (PKT) 03:33 AM (PKT) 12:08 PM (PKT) 05:02 PM (PKT) 07:07 PM (PKT) 08:43 PM (PKT)
22 July (15 مُحَرَّم) 03:24 AM (PKT) 03:34 AM (PKT) 12:08 PM (PKT) 05:02 PM (PKT) 07:07 PM (PKT) 08:43 PM (PKT)
23 July (16 مُحَرَّم) 03:24 AM (PKT) 03:34 AM (PKT) 12:08 PM (PKT) 05:02 PM (PKT) 07:06 PM (PKT) 08:42 PM (PKT)
24 July (17 مُحَرَّم) 03:25 AM (PKT) 03:35 AM (PKT) 12:08 PM (PKT) 05:02 PM (PKT) 07:05 PM (PKT) 08:41 PM (PKT)
25 July (18 مُحَرَّم) 03:26 AM (PKT) 03:36 AM (PKT) 12:08 PM (PKT) 05:01 PM (PKT) 07:05 PM (PKT) 08:40 PM (PKT)
26 July (19 مُحَرَّم) 03:27 AM (PKT) 03:37 AM (PKT) 12:08 PM (PKT) 05:01 PM (PKT) 07:04 PM (PKT) 08:39 PM (PKT)
27 July (20 مُحَرَّم) 03:28 AM (PKT) 03:38 AM (PKT) 12:08 PM (PKT) 05:01 PM (PKT) 07:03 PM (PKT) 08:38 PM (PKT)
28 July (21 مُحَرَّم) 03:29 AM (PKT) 03:39 AM (PKT) 12:08 PM (PKT) 05:00 PM (PKT) 07:03 PM (PKT) 08:37 PM (PKT)
29 July (22 مُحَرَّم) 03:30 AM (PKT) 03:40 AM (PKT) 12:08 PM (PKT) 05:00 PM (PKT) 07:02 PM (PKT) 08:36 PM (PKT)
30 July (23 مُحَرَّم) 03:31 AM (PKT) 03:41 AM (PKT) 12:08 PM (PKT) 05:00 PM (PKT) 07:01 PM (PKT) 08:35 PM (PKT)
31 July (24 مُحَرَّم) 03:32 AM (PKT) 03:42 AM (PKT) 12:08 PM (PKT) 04:59 PM (PKT) 07:00 PM (PKT) 08:34 PM (PKT)